Совети и Препораки


Фасадна столаријаПрофили и дихтунзи

 • Гумените дихтунзи, практично, нема потреба да се одржуваат
 • За чистење на профилите треба да се користат само благи сретсва за чистење од  домаќинството коишто не содржат киселини и други агресивни состојки

Напомена: Никогаш да не се користат средства на нитро база или прашоци за чистење

 

 

Окови

 • Прозорите се опремени со висококвалитетнни окови кои се многу лесни за употреба
 • Треба да се проверат сите подвижни делови на оковот најмалку еднаш годишно, и да се подмачкаат сите делови кои се подложни на триење како и шарките, ќошевите од оковите  и бравите
 • Се употребуваат комерцијални средства за подмачкување (WD 40, машинско уље за подмачкување  и сл.)

Правилна вентилација

 • Доколку се појават форми на кондензација на новите прозорци, тоа значи дека прозорците правилно дихтуваат
 • Правилниот начин за да се справите со непосакуваната влага е правилно вентилирање на просториите. Тоа значи дека треба ширум да се отворат сите прозорци минимум три пати во денот на неколку минути, и целосно да се исклучат грејните тела
 • Ова не само што помага за зачувување енергија туку предизвикува и по пријатна клима во домот

Кориснички информации

  • Никогаш да не се ставаат никакви пречки помеѓу крилото и рамката на прозорецот
  • Да се избегнуваат дополнителни стресови и оптоварувања на рамката
  • Да не се притиска крилото кон рамката
  • Постои можност за повреда доколку делови од телото бидат фатени и притиснати помеѓу рамката и крилото од прозорецот