Надворешна Столарија
Алуминиумски Прозорци и Врати

Алуминиумските системи изобилуваат со варијанти во однос на боја и облик, различни специјални решенија, механичка јакост и трајност. Профилите со вметнат термомост обезбедуваат зголемена перформансност на алиминиумските системи од аспект на топлинска и звучна изолација. Тие се најдобрата солуција за оние кои имаат високи очекувања од алуминиумските системи бидејки овозможуваат совршени естетски и технички солуции.

Пресек 1
Пресек 2
Изглед