Инфо


ДПТТУ КОНСТРУКТОР ДООЕЛ СКОПЈЕ (член на Градежна комора на Македонија при сојуз на комори) врши прозводство и монтажа на ПВЦ и Алуминиумски прозорци и врати, стакло производи и полуструктурални и структурални фасади, притоа користејки ги светските брендови за ПВЦ профили SALAMANDER (Германија), AGC GLASS EUROPE (Белгија), како и алуминиумските системи на PROFILCO и ALUMIL (Грција). Со воведување на современи технологии на произодство и користејки ги висококвалитетните високоперформансни стакла на AGC FLAT GLASS EUROPE како што се Low E, Sunergy, Stratobel, Stopray, Stopasol како и повеќекоморните профили, придонесуваме во зголемувањето на енергетската ефикасност на објектите а со тоа и на намалувањето на емисијата на стакленичките гасови во животната срединаОрганизациона структура:


Генерален Менаџер

Производен сектор

Сектор Монтажа

Сектор проектирање

и комерција

Стручен кадар:


-Градежни инженери

-Инженери архитекти

-Градежни техничари

-Машински техничари

-Електро техничари

Контакт Инфо:


Адреса:

50та Дивизија бр.24

Скопје - МАКЕДОНИЈА

Тел:

3215-484

070-366-738

070-366-728

Факс:

3215-485

Email:

info@salamander.com.mk

Контакт Форма