Огради, Настрешници и Оранжерии
Огради

Како дополнителна дејност, а за приближување кон потребите на нашите купувачи, изработуваме огради од ковано железо, лизгачки врати, настрешници и автоматски оранжерии. Елементите од ковано железо се со висок квалитет и изработени по европски стандарди. Оранжериите се потполно автоматизирани со соларна контрола, контрола на проветрување, автоматско загревање и ладење и акумулација на топлина.

Настрешници
Оранжерии